English (United Kingdom)

om-ungehender

transp_spacer

barn-og-ungdom

transp_spacer

larere-og-skoler

                         

Verdensarv i unge hender

Natur og kultur i Vegaøyan verdensarvområde innbyr til allsidig læring og ulike opplevelser; fra de gamle dunværene til havet og fjæra, kystlynghei og steinalderboplasser.

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv har som et av sine viktigste mål å legge til rette slik at barn og unge i Nordland får bruke Vegaøyan og Vega til ulike aktiviteter; gi dem kunnskap, forskertrang og positive opplevelser. Stiftelsen samarbeider med andre lokale aktører for å nå denne målsettingen: Vega skole og Brønnøysund videregående skole, Helgeland Museum og Nordland Ærfugllag. Samarbeidet skal også utvides til flere organisasjoner og instanser.

Blant aktivitetene er slåttearbeid i øyene, samarbeid med fuglevokterne om å lage reir til ærfuglene, formidling av verdensarven gjennom digitale historier, foto og film. Aktivitetene foregår hovedsakelig vår, sommer og høst.