English (United Kingdom)

om-ungehender

transp_spacer

barn-og-ungdom

transp_spacer

larere-og-skoler

                         

Undervisningsopplegg

Undervisningsoppleggene er tilpasset barneskole, ungdomsskole og videregående skole. For hvert opplegg er det angitt sluttprodukt, tidsramme, oppgave og veiledende læreplanmål for relevante fag. Disse undervisningsoppleggene er godt egnet til å gjøre i forbindelse med en sosial aktivitet som foreldrekveld hvor elevene får presentert sitt sluttprodukt eller i forbindelse med en klassetur om våren.

For å få mest mulig utbytte av disse undervisningsoppleggene er det spesielt viktig at elevene legge stor vekt på sluttproduktene. Det anbefales at elevene selv får presentere sitt sluttprodukt for andre, som man vet har en meget gunstig effekt på læringsutbyttet.

Dersom du trenger veiledning til disse undervisningsoppleggene eller dersom du har behov for veiledning til å lage liknende opplegg, må du gjerne ta kontakt med Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.


Film: "Ta vare på verdensarven" >>
.............................................................

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.


Film: "Film av Regine Valberg" >>
.............................................................